U Sportskom centru Igalo svečano je obilježen završetak radova na zamjeni podloge. Radovi su podrazumjevali sanaciju podne betonske ploče sa višeslojnom hidroizolacijom i ugradnju kvalitetnog sportskog parketa na elastičnoj podkonstrukciji. JUNKERS – proizvodjač parketa sa drvenim masivom namjenjen je za najveće sportske dogadjaje . Ukupna površina borilišta sa savremenom parketnom podlogom sada iznosi 1.600 kvadratnih…

Copyright (c) 2017-2018 Sportski Centar Igalo