U restoranu Play u Herceg Novom i Ljubuškom održane su tri jednodnevne radionice na temu ” Procjena rizika od katastrofa” u okviru projekta ” Unapredjenje kapaciteta za prevenciju, pripremu i odgovor na katastrofe – Otporna granica”, koji finansira Evropska unija.

U radionicama je aktivno učestvovalo oko 30 članova zajedničke prekogranične radne grupe kao i drugi učesnici koji su uključeni u sistem zaštite i spasavanja.

Svrha radionice je obuka za izradu akcionih planova za smanjenje rizika i posledica katastrofa, to jest prepoznavanje i djelotvorno upravljanje rizicima za Herceg Novi, Ljubuški, Široki brijeg, Posušje i Grude.

 

 

 

CategoryNovosti
Copyright (c) 2017-2018 Sportski Centar Igalo