URBANISTIČKA POSTAVKA

Objekat je postavljen uz Jadransku magistralu a preko puta Instituta „Dr Simo Milošević“ i vile „Galeb“.
U sklopu kompleksa dvorane nalaze se otvoreni sportski tereni sledećeg sadržaja: polivalentno igralište za košarku i rukomet sa tribinama, pomoćno tenisko igralište, tri otvorena teniska terena sa tribinama i svlačionicom i igralište za buće kao i objekat za smještaj sportista sa 35 dvokreventih soba i objekat za ishranu sportista kapaciteta 120 sjedećih mjesta. U okviru kompleksa nalazi se i trafo stanica 10/0.4 kVA (2×1000+400) kVA i rashladno toplotno postrojenje.

SPORTSKA HALA IGALO

Objekat je psotavljen na terenu tako da koristi prirodnu razliku u visini terena za smještaj tribina i tehničkih prostorja.
U ulaznom foajeu površine 463 m2 nalaze se biletarnica, bar-pult i ulazi na tribine.
Na etaži niže, u nivou borilišta, na prostoru ukupne površine 2.995 m2 smješteni su borilište površine, spravarnice, svlačionice sportzista i sudija i toaleti za publiku.
Iz ulaznog foajea ulazi se na prostor površine 370 m2 gdje su smještene jednostrano orijentisane tribine za publiku pašaciteta 1775 mjesta za sjedanje i režijska soba.
U Aneksu hale sa desne strane objekta, na prostoru ukupne površine 296 m2 smješteni su Uprava, teretana i trim kabinet.
Sportska dvorana je opremljena sistemom za centralnu pripremu tople vode, sistemom za klimatizaciju i ventilaciju, protivpoćanom centralom, sistemom za raćenje sportskih rezultata, ozbučenjem i sistemom osvjetljenja borilišta kao i svim ostalim inatalacijama potrebnim za nesmetano funkcionisanje sportske dvorane kao objekta za organizaciju raznovrsnih sportskih i kulturnih događaja.

OTVORENI SPORTSKI TERENI

Na prostoru zapadno od sportske dvorane, na površini od 2040 m2 nalaze se tri otvorena teniska terena sa podlogom od šljake. Pored terena nalazi se 5 redova betonskih tribina i svlačionica.
Južno od sportske dvorane nalaze se pomoćno tenisko igralipte ukupne površine 670 m2 sa asfaltnom podlogom i polivaletni teren za košarku i rukomet ukupne površine 924 m2 sa asfaltnom podlogom i 5 redova betnoskih tribina.
Zapadno od objekta za smještaj sportista nalazis e teren za buće ukupne površine 350 m2. Internom saobraćajnicom omogućen je pristup vozilima do tehn ičke prostorije sportske dvorane, kao i do trafo stanice i rashladno toplotnih postrojenja.
Parking prostor sa 70 mjesta za parkiranje smješten je južno od sportske dvorane, ispred objekta za ishranu sportista i objekta za smještaj sportista.

OBJEKAT ZA SMJEŠTAJ SPORTISTA

Objekat je smješten na južnom dijelu parcele i orjentisan je na urešen plato izmešu objekata za smještaj i ishranu sportista i okolne otvorene sportske terene.
Objekata je okupne površine 984 m2, sastoji se iz prizemqa i dvije etaže sa slijedećim sadržajima:
Prizemlje površine 344 m2 sadrži ulaz, hol, recepciju, toalete, sobe za smještaj sportista (površine cca 17.80 m2) sa komunikacijom, prostorija za sobaricu i manje tehničke sobe.
Ukupan broj soba je 35 dvokrevetnih soba.

OBJEKAT ZA ISHRANU SPORTISTA

Objekat je smješten na južnom dijelu parcele, u blizini polivalentnog otvorenog terena i ulaznog platoa ispred sportske dvorane, glavni kolski prilaz objektu je sa interne saobraćajnice dok je pješački ulaz sa strane ulaznog platoa ispred hale. Prostor sale za ručavanje orjentisan je ka polivalentnom terenu i uređenom paltou između objakta za smještaj i ishranu sportista.
Objekat je ukupne površine 556 m2 i sastoji se iz niskog i visokog prizemlja sa sledećim sadržajem:
Nisko prizemlje površine 91 m2 je namjenjeno ekonomskom dijelu sa magacinima, garderoberima i toaletima za osoblje objekta za ishranu sportista.
Visoko prizemlje površine 465 m2 sastoji se iz sale za ručavanje bar pultom površine 220 m2, garderobe i toaleta za goste i prostora kuhinje sa vertikalnom komunikacijom sa ekonomskim djelom u nivou niskog prizemlja.