KOLO STO DATUM VRIJEME TIM 1 TIM 2 MEČ MEČ1 MEČ2 MEČ3 MEČ4 MEČ5
1 1 16.11 16:00 CENTAR LAHOR KOTOR 4-1 0-3 3-1 3-1 3-1 3-0
1 2 16.11 16:00 PARTIZAN GOMILA 0-5 0-3 2-3 0-3 0-3 0-3
1 3 16.11 16:00 GARAŽA MIMOZA 0-5 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3
1 4 16.11 16:00 BAGELJAŠI ICELAND 0-5 0-3 0-3 1-3 0-3 0-3
1 1 16.11 17:00 OFFSIDE DRUGARI 2-3 3-2 0-3 0-3 0-3 3-0
1 2 16.11 17:00 VERCON PREDATORI 2-3 1-3 0-3 3-2 0-3 3
02 3 16.11 17:00 YUGOSLAVIA GOMILA 0-5 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3
2 4 16.11 17:00 CENTAR GARAŽA 5-0 3-0 3-0 3-0 3-1 3-0
2 1 16.11 18:00 PARTIZAN ICELAND 2-3 3-1 0-3 2-3 3-1 0-3
2 2 16.11 18:00 OFFSIDE MIMOZA 0-5 0-3 0-3 0-3 0-3 1-3
2 3 16.11 18:00 BAGELJAŠI PREDATORI 0-5 0-3 2-3 1-3 2-3 0-3
2 4 16.11 18:00 VERCON DRUGARI 1-4 0-3 1-3 1-3 0-3 3-0
3 1 16.11 19:00 LAHOR KOTOR GARAŽA 5-0 3-0  3-0  3-0  3-0  3-0
3 2 16.11 19:00 YUGOSLAVIA ICELAND 0-5 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3
3 3 16.11 19:00 CENTAR OFFSIDE 5-0 3-0 3-0 3-1 3-0 3-0
3 4 23.11 16:00 PARTIZAN PREDATORI 2-3 3-0 0-3 0-3 3-0 0-3
3 1 23.11 16:00 VERCON MIMOZA
3 2 23.11 16:00 BAGELJAŠI DRUGARI
4 3 23.11 16:00 GOMILA ICELAND
4 4 23.11 17:00 LAHOR KOTOR OFFSIDE
4 1 23.11 17:00 YUGOSLAVIA PREDATORI
4 2 23.11 17:00 CENTAR VERCON
4 3 23.11 17:00 PARTIZAN DRUGARI
4 4 23.11 18:00 BAGELJAŠI MIMOZA
5 1 23.11 18:00 GARAŽA OFFSIDE
5 2 23.11 18:00 GOMILA PREDATORI
5 3 23.11 18:00 LAHOR KOTOR VERCON
5 4 23.11 19:00 YUGOSLAVIA DRUGARI
5 1 23.11 19:00 CENTAR BAGELJAŠI
5 2 23.11 19:00 PARTIZAN MIMOZA
6 3 24.11 16:00 ICELAND PREDATORI
6 4 24.11 16:00 GARAŽA VERCON
6 1 24.11 16:00 GOMILA DRUGARI
6 2 24.11 16:00 LAHOR KOTOR BAGELJAŠI
6 3 24.11 17:00 YUGOSLAVIA MIMOZA
6 4 24.11 17:00 CENTAR PARTIZAN
7 1 24.11 17:00 OFFSIDE VERCON
7 2 24.11 17:00 ICELAND DRUGARI
7 3 24.11 18:00 GARAŽA BAGELJAŠI
7 4 24.11 18:00 GOMILA MIMOZA
7 1 24.11 18:00 LAHOR KOTOR PARTIZAN
7 2 24.11 18:00 CENTAR YUGOSLAVIA
8 3 24.11 19:00 PREDATORI DRUGARI
8 4 24.11 19:00 OFFSIDE BAGELJAŠI
8 1 24.11 19:00 ICELAND MIMOZA
8 2 30.11 16:00 GARAŽA PARTIZAN
8 3 30.11 16:00 CENTAR GOMILA
8 4 30.11 16:00 LAHOR KOTOR YUGOSLAVIA
9 1 30.11 16:00 VERCON BAGELJAŠI
9 2 30.11 17:00 PREDATORI MIMOZA
9 3 30.11 17:00 OFFSIDE PARTIZAN
9 4 30.11 17:00 CENTAR ICELAND
9 1 30.11 17:00 GARAŽA YUGOSLAVIA
9 2 30.11 18:00 LAHOR KOTOR GOMILA
10 3 30.11 18:00 DRUGARI MIMOZA
10 4 30.11 18:00 VERCON PARTIZAN
10 1 30.11 18:00 CENTAR PREDATORI
10 2 30.11 19:00 OFFSIDE YUGOSLAVIA
10 3 30.11 19:00 LAHOR KOTOR ICELAND
10 4 30.11 19:00 GARAŽA GOMILA
11 1 01.12 16:00 BAGELJAŠI PARTIZAN
11 2 01.12 16:00 CENTAR DRUGARI
11 3 01.12 16:00 VERCON YUGOSLAVIA
11 4 01.12 16:00 LAHOR KOTOR PREDATORI
11 1 01.12 17:00 OFFSIDE GOMILA
11 2 01.12 17:00 GARAŽA ICELAND
12 3 01.12 17:00 CENTAR MIMOZA
12 4 01.12 17:00 BAGELJAŠI YUGOSLAVIA
12 1 01.12 18:00 LAHOR KOTOR DRUGARI
12 2 01.12 18:00 VERCON GOMILA
12 3 01.12 18:00 GARAŽA PREDATORI
12 4 01.12 18:00 OFFSIDE ICELAND
13 1 01.12 19:00 PARTIZAN YUGOSLAVIA
13 2 01.12 19:00 LAHOR KOTOR MIMOZA
13 3 01.12 19:00 BAGELJAŠI GOMILA
13 4 01.12 19:00 GARAŽA DRUGARI
13 1 01.12 20:00 VERCON ICELAND
13 2 01.12 20:00 OFFSIDE PREDATORI
01.12. ŽRIJEBANJE ZA KUP
 DODJELA NAGRADA

LIGA STONOG TENISA 2019
TAKMIČARSKE EKIPE:

LAHOR KOTOR
CENTAR
GARAŽA
OFFSIDE
VERCON
BAGELJAŠI
PARTIZAN
YUGOSLAVIA
GOMILA
ICELAND
PREDATORI
MIMOZA
PREDATORI

Pravilnik
LIGA STONOG TENISA

Opština Herceg-Novi

 

 1. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se način dodjeljivanja takmičenja,prava i dužnosti organizatora Lige STHN(Stonog Tenisa Herceg Novi),način određivanja te prava i dužnosti  službenih osoba na takmičenju,uslovi za igru:oprema, odjeća, žreb, satnica, tok takmičenja, ponašanje igrača, nagrade i druge odredbe značajne za odvijanje takmičenja.

Član 2.

Prije početka svakog takmičenja izrađuje se Kalendar takmičenja.

Kalendarom  takmičenja utvrđuje se mjesto i vrijeme održavanja takmičenja iz ovog pravilnika,te održavanja prigodnih i reklamnih turnira za koje Sportski centar Igalo ocjeni da doprinose popularizaciji i razvoju stonog tenisa.

Predlog kalendara takmičenja izrađuje organizator takmičenja i takmičarska komisija uz konsultacije sa upravom Sportskog centra Igalo.

Kalendar  takmičenja  može da se izmjeni samo uz odobrenje Direktora Sportskog centra Igalo kao nosioca organizacije, a na preporuku Takmičarske komisije.

 1. DODJELA TAKMIČENJA

Član 3.

Organizator službenih takmičenja na osnovu raspisanog konkursa i na predlog  takmičarske  komisije određuje koordinatora nadležnog za organizaciju takmičenja.

 

Član 4.

Organizator Lige STHN, u čijoj je nadležnosti organizacija takmičenja,povjeriće organizaciju takmičenja koordinatoru koji će garantovati ispunjavanje uslova iz ovog Pravilnika,uzimajući kod toga u obzir:

 • Ravnomernost podjele organizacije takmičenja
 • Strogu evidenciju i vođenje lige odnosno turnira
 • Redovno dostavljanje izvještaja rezultata
 • Kvalitetnu i kvantitetnu  zastupljenost  stonoteniskih klubova  i igrača na određenom području,
 • Popularizaciju i razvoj stonog tenisa na određenom području.

Član 5.

U kalendaru takmičenja za predstojeću sezonu će biti objavljeni svi organizatori takmičenja u toj sezoni, pa Kalendar  takmičenja ima važnost službenog  obavještenja o dodjeljenoj organizaciji takmičenja.

 1. PRAVA I OBAVEZE ORGANIZATORA


Član 6.

Organizator  takmičenja (Sportski centar Igalo) je dužan da:

 • Najmanje 30 dana prije početka takmičenja dostavi

Takmičarskoj komisiji sve elemente potrebne za izradu propozicija, kako bi ona mogla na vrijeme dostaviti svim zainteresovanim klubovima/ekipama.

 • Osigura opremu ( stolove, mrežice, loptice, rekete i dr.) u skladu sa odredbama ovog Pravilnika,
 • Osigura koordinatora za vođenje takmičenja,
 • Obavjesti takmičarsku komisiju ili rukovodioca takmičenja o plaćenim kotizacijama za učešće na takmičenju,
 • Odredi svog predstavnika u rukovodstvo takmičenja ,ako je predviđeno propozicijama,
 • Prijavi takmičenje (javno okupljanje) nadležnoj policijskoj upravi ukoliko je to potrebno,
 • Se pridržava odredbi ovog Pravilnika i drugih opštih akata koji se odnose na organizaciju takmičenja.

Sportski centar Igalo se obavezuje da klubove/ekipe  obavjesti o igračima i klubovima prijavljenim za takmičenje, o satnici takmičenja, putem sms-a ili objavom na internet stranici i fb grupi Sportskog centra Igalo.

 1. PRAVA I OBAVEZE IGRAČA

Član 7.

Prijave i kotizacije za učestvovanje u takmičenju podnose se  pismenim putem, telefonom, elektronskom poštom, nadležnoj Takmičarskoj  komisiji i uplatom na račun Sportskog centra Igalo ili organizatora Lige STHN pod čijom se organizacijom takmičenje održava.

Prijava i uplata kotizacije se vrši u roku predviđenom propozicijama takmičenja.

U slučaju da prijava i uplata kotizacije nisu izvršene u roku predviđenom propozicijama, igrač ili ekipa neće biti žrebani za takmičenje.

Član 8.

Ekipa ili igrač biti će prihvaćeni za takmičenje, ako ispunjavaju uslove iz propozicija za to takmičenje.

Član 9.

Prijavom za takmičenje ekipe i igrači prihvataju sva pravila i obaveze koje proizilaze iz ovog Pravilnika  i propozicija za takmičenje.

Član 10.

Prijava ekipa ili igrač dužni su nastupiti na takmičenju za koje su prijavljeni.

Klub/ekipa može otkazati učešće ekipe ili igrača bez posledica, uz vraćene uplaćene  kotizacije, do termina zakazanog  za žreb.

Po izvršenom žrebanju klub/ekipa nema pravo povraćaja uplaćene kotizacije.

Ukoliko se ekipa ili takmičar koji su prijavljeni, žrebani za takmičenje ne pojave, kotizacija za takmičenje se ne vraća, a klub će biti kažnjen novčanom kaznom.

Ekipa mora dva dana ranije obavjestiti koordinatora za promjenu termina odigravanja meča ukoliko iz opravdanih razloga ne mogu nastupiti. Koordinator je dužan obavjesti protivničku ekipu koja daje saglasnost odlaganja. Ukoliko se meč ne odigra za vikend, mora se odigrati meč prije narednog kola. Za odigravanje naknadne utakmice kola radnim danima, ekipa koja je tražila pomjeranje termina snosi dodatne troškove.

Kada nastupaju na takmičenju ekipa ili igrač dužni su u njemu učestvovati  i dok se ne nalaze u konkurenciji podjele nagrada.

 

Član 11.

Za prekršaj iz člana  10. Ovog pravilnika, ekipa ili igrač neće biti kažnjen:

– ako nedolazak na takmičenje opravdaju razlogom koji će nadležna komisija ocjeniti opravdanim,

– ako istupe iz takmičenja s razlogom koji će rukovodstvo takmičenja  ocjeniti opravdanim.

 

Član 12.

Za vreme trajanja takmičenja igrač je dužan da se pridržava satnice takmičenja, da nastupa sportski odjeven, prihvata odluke službenih osoba i da se pristojno ponaša.

 1. PRAVO NASTUPA

Član 13.

U ekipnim takmičenjima  iz ovog Pravilnika mogu nastupiti svi igrači sa boravkom u Opštini Herceg Novi.

Član 14.

Jedan igrač može biti registrovan samo za jedan klub/ekipu dok traje takmičenje (liga/turnir).

 1. TAKMIČENJA

Član 15.

Na svim takmičenjima u Sportskom centru Igalo primjenjuju se Pravila stonog tenisa po ITTF-u.

Član 16.

Ekipni sistem takmičenja u kategorijama ligaški sistem takmičenja.

Utakmice se igraju svih 5 mogućih partija. Partije se igraju na tri dobijena seta.

Domaća odnosno prvoimenovana ekipa ima postavu „A“ .Partije se igraju po sledećem rasporedu:

A-X

B-Y

DUBL

A-Y

B-X

Član 17.

Za svaku utakmicu mora biti prijavljeno 2 igrača u ekipi, koji prilikom prijave moraju biti u sali, a prilikom pozdrava u takmičarskom ringu.

Član 18.

Pojedinačna takmičenja, uključujući i igru parova, mogu se igrati sistemom na ispadanje, turnirskim sistemom ili kombinacijom oba sistema.

Član 19.

Svi susreti igraju se na 3 dobijena seta izuzev pojedinačnih seniorskih prvenstva(u pojedinačnoj konkurenciji), koja se igra na 4 dobijena seta.

Član 20.

U slučaju da pojedinačnom takmičenju koje se igra na ispadanje prethode kvalifikacije u grupama, tada  se u završnicu plasira samo prvoplasirani ili prvo plasirani i drugoplasirani igrač.

Član 21.

Kada se takmičenja odvijaju u grupama, svaku grupu čine 8 ekipa koji se sastaju međusobno svako sa svakim.

Član 22.

U ekipnim i pojedinačnim takmičenjima gdje se sve ekipe, odnosno pojedinci, sastaju međusobno, poredak se određuje na osnovu osvojenih bodova. Posebnim propozicijama za pojedina ekipna takmičenja se može ustanoviti drugačiji način bodovanja.

Bodovanje se vodi na sledeći način (primer A – X):
– pri rezultatu 5:0 (pobjednik 3 boda, poraženi 0 bodova)
– pri rezultatu 4:1 (pobjednik 2 boda, poraženi 1 bod)
– pri rezultatu 3:2 (pobjednik 2 boda, poraženi 1 bod)

Ako dvije ili više ekipa, odnosno dva ili više pojedinaca, osvoje jednak broj bodova, njihov plasman se određuje samo iz rezultata njihovih međusobnih susreta uzimajući postupno u obzir broj osvojenih bodova,odnos pobjeda i poraza pojedinačnih susreta, dobijenih i izgubljenih setova, te dobijenih i izgubljenih poena u setovima.

Ukoliko je nakon izvršenih gornjih radnji mjesto ili više članova grupe određeno, a ostali su još uvijek izjednačeni, cijeli se postupak ponavlja uzimajući u obzir samo rezultate članova  grupe koji su ostali izjednačeni.

 1. PRIPREMA TAKMIČENJA

Član 23.

Za svako takmičenje moraju biti izrađene propozicije i dostavljene svim potencijalnim učesnicima najmanje 7 dana prije početka takmičenja .

Propozicije izrađuje Takmičarska komisija Sportskog centra Igalo u čiju nadležnost spada organizacija takmičenja.

Propozicije takmičenja obavezno sadrže:

 • Naziv organizatora,
 • Mjesto i vrijeme održavanja takmičenja sa tačnom adresom sale i tačnim vremenom početka takmičenja,
 • Ko ima pravo učestvovanja na takmičenju,
 • Koje se discipline igraju na takmičenju,
 • Obaveštenje o opremi koja će se koristiti (stolovi,mreže,loptice),
 • Rok za podnošenje prijava i kome se dostavljaju,
 • Mjesto i vrijeme održavanja žreba,
 • Ime vrhovnog sudije  na takmičenju,
 • Obaveštenje o mogućem smještaju igrača,
 • Vrijeme čekanja u slučaju da ekipa ili igrač kasne.

Član 24.

Žreb za sva takmičenja je javan.

Žrebu imaju pravo prisustva predstavnici učestvujućih ekipa i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Za sva službena takmičenja žreb se obavlja u sjedištu Centra nadležnog za dodjelu  organizacije takmičenja i isti je obavezno snimati.

Član 25.

Prilikom izrade satnice takmičenja obavezno je pridržavati se sledećih normi o maksimalnom broju susreta koje ekipa ili igrač mogu odigrati u jednom danu. Maksimalan broj kola u jednom danu je tri a minimalan jedan. Izuzetno, u slučaju djelovanja više sile zbog koje takmičenje ne bi bilo završeno u predviđenom vremenskom razdoblju, rukovodstvo takmičenja, može odrediti odigravanje i većeg broja utakmica, u kojem slučaju ekipe ili pojedinci ne mogu odbiti igranje.

Izuzetak, uz dozvolu rukovodstva takmičenja, pojedinačna takmičenja mogu početi i ranije.

 1. USLOVI ZA IGRU, OPREMA I ODEĆA IGRAČA

Član 26.

Objekat u kojem se održava takmičenje može biti sa strane zatvoren sa mogućnošću provjetravanja koje mora biti podešeno tako da ne utiče na igru. Unutar prostora za igru, osim stola za igranje, nalazi se još i sudijski sto koji je postavljen na uzdužnoj strani u visini mreže i udaljen od površine igranja najmanje 1 m.

Član 27.

Unutar prostora za igru mogu se isticati reklamne poruke samo na opremi i priboru koji se tamo normalno koristi.

Reklamne poruke ili znakovi  na  ogradama mogu biti izrađeni u najviše dvije boje.

Postavljanje reklamnih poruka može se dozvoliti ispod površine igranja,na način da to ne smeta igračima .

Takva poruka ne sme prelaziti  60cm.

Za reklamne poruke unutar borilišta ne mogu se koristiti  fluorescentne i  iluminirajuće  boje, kao ni boja loptice kojom će se igrati.

Član 28.

Odjeća igrača se sastoji od majice kratkih rukava, trenerke, kratkih pantalona ili suknje, čarapa i sportske obuće.

Drugi odjevni predmeti ne mogu biti nošeni  za vrijeme igre bez dopuštenja vrhovnog sudije.

Odjeća igrača može biti bilo koje boje sa nazivom takmičarske ekipe.          Na djelovima odjeće igrača mogu biti :

 • znak ili logo sponzora, organizatora ili naziv ekipe na prednjoj strani,
 • brojevi ili slova na stražnjoj strani majice za raspoznavanje igrača ili njegovog kluba,
 • reklamne poruke.

Član 29.

Na ekipnim takmičenjima i u igrama parova igrači jedne ekipe ili para moraju nastupiti u istim dresovima. Gubljenje majice u toku trajanja lige uslovljava istog da sam nabavi novu garnituru ili podleže određenim sankcijama.

Član 30.

O svim pitanjima ispravnosti ili prihvatljivosti odjeće igrača odlučuje vrhovni sudija. Izuzetak, on ne može odlučivati kada je odjeća odobrena od strane organizatora Lige STHN.

 1. SLUŽBENE OSOBE NA TAKMIČENJU

Član 31.

Službenim takmičenjima rukovodi vrhovni sudija koji je ujedno i delegat  Lige STHN.

Od trenutka izrade žreba za takmičenje, o svim aspektima takmičenja odlučuje vrhovni sudija, koji jedini ima pravo tumačenja ovog pravilnika i propozicije konkretnog  takmičenja.

Klub koji nije zadovoljan odlukama vrhovnog sudije  ima pravo da nakon održanog  takmičenja  uputi žalbu organizatoru Lige STHN.

Kriterijume za izbor lica za obavljanje funkcije delegata Lige STHN na službenim takmičenjima utvrđuje organizator Lige STHN.

Dužnosti vrhovnog sudije –delegata Lige STHN su :

-da prije početka takmičenja utvrdi da li su ispunjeni svi tehnički uslovi za održavanje takmičenja(borilišta,svetlo,oprema i dr.) i da li stonoteniska oprema odgovara uslovima  iz ovog Pravilnika i propozicija,

-da vodi računa da se na klupi uz prostor za igru nalaze samo igrači i službene osobe,

– da evidentira sve slučajeve koji podliježu mandatnim kaznama,

-Da na takmičenjima, kada je prekršitelj igrač ili službena  osoba podnese prijavu za disciplinski postupak,

– da na takmičenjima, kada je prekršitelj  službena osoba ili  gledalac  i kada je prekršaj teže naravi osigurava njegovo udaljavanje iz dvorane,

– da vodi evidenciju o postignutim rezultatima,

–  da po završnom takmičenju podnese izvještaje

Na takmičenjima sa većim brojem učesnika dio poslova vrhovnog sudije, mogu preuzeti za to formiranje komisije koje djeluju pod nadzorom delegata .

Član 32.

Izvještaj  vrhovnog sudije u saradnji sa koordinatorom lige mora obavezno da sadrži :

 • kompletne rezultate takmičenja, u elektronskoj formi,
 • datum i mjesto održavanja takmičenja te naziv  organizatora,
 • Zapažanja da li su izvršene sve obaveze organizatora u smislu odredbi ovog Pravilnika, a posebno opremu i uslove za igru,
 • Imena igrača funkcionera i službenih osoba koje su zbog nedoličnog ponašanja dobili žuti ili crveni karton,
 • Primjedbe učesnika takmičenja,
 • Primjedbe ostalih sudija,
 • Sopstvene primjedbe na organizaciju takmičenja i opisnu ocjenu.

Izvještaj vrhovnog sudije mora biti sastavljen odmah po završetku takmičenja i lično ili u roku od 24h dostavljen organizatoru Lige STHN.

Član 33.

Vrhovni sudija odgovoran je za :

 • Sprovođenje žreba ,
 • Satnicu takmičenja i raspored igranja po stolovima,
 • Odlučivanje o svim pitanjima takmičenja pravila, uključujući o ispravnosti odjeće takmičara i opreme
 • Odlučivanje kada igrači mogu nositi trenerke za vrijeme igre,
 • Odlučivanje kada u slučaju potrebe igra može biti prekinuta,
 • Odlučivanje kada igrači mogu napustiti prostor za igru dok igra traje,
 • Odlučivanje kada se vrijeme zagrevanja može produžiti,
 • Preduzimanje mjera zbog nedoličnog ponašanja igrača.

Kada to smatra potrebnim, vrhovni sudija, može u svako doba zamjeniti sudije, pomoćnog sudiju .

Član 34.

Vrhovni sudija može imati zamjenika .

Vrhovni sudija ili njegov zamjenik  moraju za vrijeme cijelog takmičenja biti prisutni u sali.

Član 35.

Sudija u saradnji sa koordinatorom lige rukovodi igrom u skladu sa Pravilima stonog tenisa, te odredbama ovog pravilnika  odgovoran  je za sva zbivanja unutar prostora .

U izričitu nadležnost sudija spada :

–  izbor servisa i izbor loptica(ako se izbor loptice ne vrši na drugo mjesto),

–  kontrola redosleda  serviranja, promjene  strana i ispravljanje eventualnih grešaka,

–  odlučivanje o svakom bodu, osim u slučaju kada pomoćni sudija ima pravo odluke,

–  održavanje kontinuiteta igre,

–  određivanje primjene ekspeditivnog načina igranja,

–   objavljivanje rezultata, primjena propisa o davanju savjeta igrača,

–   primjena propisa o ponašanju igrača.

Član 36.

Za ne ispunjavanje  i nepotpuno obavljanje svojih obaveza, službene osobe podliježu disciplinskoj odgovornosti.

Disciplinske prekršaje službenih osoba rešavaju disciplinske komisije organizatora Lige STHN.

 1. TOK TAKMIČENJA

Član 37.

Neposredno uz ring, na tom određenom mjestu (klupa), može se osim nastupajućih igrača nalaziti još samo jedan.

Član 38.

Prije početka ekipnog susreta kapiteni ekipa, prije početka pojedinačnog susreta sudjelujući igrači, izabraće lopticu sa kojom će igrati.

Član 39.

Prije početka susreta igrači imaju pravo zagrijevanja na stolu na kojem će se igrati najviše do 2 minuta.

Odmah po završetku zagrijevanja igrači moraju započeti igru.

To podrazumijeva da igrači moraju ući propisno odjeveni u borilište i da se neće dozvoliti davanja savjeta poslije zagrijevanja, a prije početka susreta.

Izuzetno, duže zagrijevanje može dozvoliti samo vrhovni sudija.

 

Član 40.

Za vrijeme prekida između setova i drugih dozvoljenih prekida igre, igrači ne mogu trenirati na stolu na kojim se igra. Za vrijeme prekida zbog povrede, vrhovni sudija može dozvoliti treniranje na bilo kojem stolu uključujući i sto na kojem se igra.

Član 41.

Ekipe, odnosno u pojedinačnom takmičenju  igrači, su dužni nastupiti prema objavljenoj satnici odmah po pozivu.

Ako ekipa, odnosno igrač, ne nastupi ni 5 minuta nakon poziva, izgubiće utakmicu bez borbe.

U ekipnim takmičenjima liga sistemom, vrijeme čekanja ekipa uređuje se propozicijama za to takmičenje.

Član 42.

Sudija je dužan da osigura da se igra odvija kontinuirano s izuzetkom dozvoljenih prekida.

Za vreme  trajanja seta sudija će dozvoliti samo kraće prekide radi brisanja nakon svakih 6 odigranih poena i nakon promjene strane u odlučujućem  setu. Da bi  se skratili  prekidi, peškiri se moraju nalaziti u prostoru za igru.

Igračima će se nakon svakog  odigranog  seta omogućiti odmor od jedne minute.

Član 43.

Reket se može mjenjati  samo ako je slomljen ili oštećen.

Ako igrač mijenja reket, mora to učiniti što je moguće brže, a novi reket mora pokazati sudiji i protivničkom igraču.

Prilikom promjene reketa, sudija će dopustiti igračima da se sa nekoliko probnih udaraca upoznaju sa novim reketom.

Član 44.

Vrhovni sudija može dozvoliti prekid igre do 10 minuta, ako je igrač prolazno onesposobljen za igru.

Član 45.

Igrač ima pravo na prekid (time- out ) do jedne minute u toku jednog susreta.

Prekid može zatražiti igrač ili njegov savjetnik (partner).

U pojedinačnim disciplinama konačna odluka je na igraču ili paru dok je u ekipnom susretu konačna odluka na kapitenu ekipe.

Prekid se može  zatražiti samo kada je lopta izvan igre, a pokazuje se pravljenjem znaka ”T” pomoću ruku.

 

Član 46.

Sudija će uzviknuti ” Stop” prekinuti igru ako su uslovi igre narušeni, na primjer nestankom struje, iznenadnom bukom, ulaskom loptice u ring iz susednog ringa i sl.

Igra se mora nastaviti čim prestanu uslovi zbog kojih je bila prekinuta.

Član 47.

Igrači mogu primati savjete o načinu vođenja igre samo za vrijeme odmora između setova ili za vrijeme drugih dozvoljenih prekida igre.

 

Član 48.

Ako savjete igraču daje osoba koja ovim Pravilnikom nije za to ovlašćena biće opomenuta pokazivanjem žutog kartona, a u ponovljenom slučaju uz pokazivanje crvenog kartona i udaljena iz sale.

Kada u ekipnoj utakmici, zbog davanja saveta bilo koja osoba bude opomenuta žutim kartonom u ponovljenom će slučaju osoba koja je savetovala igrača biti kažnjena crvenim kartonom i udaljavanjem iz sale, bez obzira da li je žuti karton dobila ona ili neka druga osoba s'klupe.

Član 49.

Igrači se moraju suzdržavati od nesportskog ponašanja, vrijeđanja protivnika, službenih osoba ili gledaoca kojim bi štetili sopstvenom izgledu, ugledu stonog tenisa ili bi nanosili materijalnu štetu organizatoru.

Član 50.

Nesportskim ponašanjem, za koje sudija može primjeniti mjere, smatraće se: namjerno oštećene opreme, pretjerano vikanje, psovanje, namjerno otežavanje igre,namjerno udaranje lopte izvan prostora za igru, nepoštovanje pravila o primanju savjeta i nepoštovanje odluke sudija.

U slučaju takvog ponašanja sudija može opomenutu igrača pokazivanjem žutog kartona.

Ako igrač nastavi nesportski da se ponaša  sudija će mu pokazati žuti i crveni karton (zajedno) i oduzeti ekipi bod, a u ponovljenom  slučaju 2 boda i o njegovom nedoličnom ponašanju obavestiti vrhovnog sudiju.

Član 51.

U ekipnim susretima  jednom dodjeljena opomena(karton) odnosi se na cijelu utakmicu (ne samo partiju), pa će u ponovljenom slučaju nesportskog ponašanja igrač biti kažnjen strožom  kaznom.

Opomena ili kazna dodjeljena  zbog nesportskog ponašanja  bilo kojeg igrača u paru odnosiće se na par.

Član 52.

Na takmičenju s većim brojem učesnika, organizator je dužan pravovremeno objavljivati rezultate odigranih susreta. Rezultati se objavljuju putem interneta ili vođenjem rezultata na posebnim panoima u holu sale.

 1. NAGRADE

Član 53.

Na svim službenim takmičenjima najboljim ekipama i pojedincima dodjeljuju se sportski trofeji ili priznanja u skladu sa pravilnikom o nagradama i priznanjima.

Član 54.

Kada je propozicijama utvrđeno,organizator može najboljim ekipama ili pojedincima, osim sportskih trofeja, podjeliti prikladne poklone ili novčane nagrade što je ostavljeno na odluku organizatoru Lige STHN.

12 .KAZNENE  ODREDBE

Član 55.

Za kršenje odredbi ovog Pravilnika, u slučajevima predviđenim Pravilniku o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti, disciplinska komisija Lige STHN će na osnovu izveštaja sudije i koordinatora takmičenja pokrenuti disciplinski postupak odnosno doneti odluku.

Za blaže kršenje odredbi ovog Pravilnika, ekipama i igračima se može  izreći mandatna kazna.

Posebnim propozicijama ligaških takmičenja mogu biti propisane i druge kazne.

Član 56.

Klub će platiti mandatnu kaznu ako:

-ekipa ili igrač neopravdano napusti takmičenje dok je još u konkurenciji,uključujući i podjelu nagrada

-igrači kluba kao saigrač u paru nisu jednako odjeveni

-ako prekrši navedene odredbe ovog Pravilnika

-ako se ekipa ili takmičar koji su prijavljeni i žrebani za takmičenje ne pojave na takmičenju

-ako igrač dobije žuti karton zbog nesportskog ponašanja

-ako igrač zbog nesportskog ponašanja dobije crveni karton

-zbog nesportskog ponašanja dobije po drugi put žuti i crveni karton

Član 57.

Mandatne kazne izriče Takmičarska komisija na osnovu izvještaja sudije i koordinatora takmičenja.

 1. ŽALBE

Član 58.

Nikakav sporazum među igračima ne može odlučivati o činjenicama iz nadležnosti sudije ili pomoćnog sudije, niti o drugim pitanjima vezanim za takmičenje ili vođenje takmičenja iz nadležnosti rukovodstva takmičenja.

Član 59.

Igrač ili klub mogu uložiti žalbu vrhovnom sudiji koji donosi odluku u razgovoru sa organizatorom Lige STHN i kordinatorom lige.

Član 60.

Klub ima pravo žalbe organizatoru STHN na odluke vrhovnog sudije po pitanjima vezanim za takmičenje ili vođenjem takmičenja, pismenim putem u roku od 24 časa po završetku takmičenja.

 1. TAKMIČARSKA KOMISIJA

Član 61.

Sve stručno-tehničke poslove u vezi sa organizacijom i izvođenjem takmičenja, uključujući i mandatnih kazni, samostalno obavlja Takmičarska komisija.

Komisija radi po Poslovniku o radu Takmičarske komisije kojeg je odobrio Izvršni odbor.

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 62.

Tumačenje odredbi ovog Pravilnika daje organizator Lige STHN.

Član 63.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika objavljuju  se po postupku i na način propisan za njegovo donošenje.

 

Član 64.

Svi igrači svojom prijavom na učešće u ligi ili turniru stonog tenisa, garantuju da su dobroj fizičkoj i psihičkoj kondiciji, da redovno kontrolišu zdravlje i da igraju u granicama svojih mogućnosti na sopstvenu odgovornost.

Član 65.

Sistem takmičenja je podjeljen u dvije grupe (A i B) od po 8 ekipa. Igra se svako sa svakim i igraju sve partije bez obzira da li je neka ekipa već povela sa 3:0 u partijama. Nakon završetka međusobnih susreta prve četiri ekipe iz grupa A i B igraju PLAYOFF a rangirani ispod četvrte pozicije u grupama A i B igraju PLAYOUT knockout fazu.

 

 

 

Član 66.

Organizator Lige Stonog Tenisa Herceg Novi:
– D.O.O. „Sportski centar Igalo“
Glavni nosilac Lige Stonog Tenisa Herceg Novi:
– Ralević Radovan
Koordinator takmičenja Lige STHN:
– Vuković Krsto
Vrhovni Sudija Lige STHN:
– Čekić Šabo
Asistenti suđenja i delegiranja Lige STHN:
– Milićević Mirko
– Pejović Gavrilo

 

Član 67.

Ovaj pravilnik je sastavio V.d.izvršni direktor Sportskog centra Igalo Ralević Radovan i isti je uz postojeće pravilnike stonoteniskih saveza usvojen kao validan za ovaj vid takmičenja 03.03.2018.

Herceg Novi                                                                V.d.izvršni direktor
03.03.2018.                                                                 _______________
Ralević Radovan