CV slati na e-mail: hotelplaysport@gmail.com

Potreban radnik: Glavni kuvar
Oglas je objavljen 27-04-2018 Rok za prijavljivanje za konkurs/oglas – 15 dan/a
Naziv zanimanja: SŠS-IV,
SSS-III,
Radno mjesto: Novootvoreno
Broj izvršilaca: 1
Radno vrijeme: Puno
Radno iskustvo u mjesecima: 36
Vrsta radnog odnosa: Određeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa:
Broj radnih sati u nedjelji: 40
Mjesečna zarada:
Posebna znanja i vještine:
Rad u smjenama: U dvije smjene
Smještaj: Nije obezbijeđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nije obezbijeden
Mjeseci probnog rada:
Provjera radnih sposobnosti: Provjeru vrši poslodavac
Napomena: Mjesto rada: Sportski centar Igalo, Hotel Play

Potreban radnik: Pomoćni kuvar
Oglas je objavljen 27-04-2018 Rok za prijavljivanje za konkurs/oglas – 15 dan/a
Naziv zanimanja: Osnovna škola
SSS-III,
Radno mjesto: Novootvoreno
Broj izvršilaca: 2
Radno vrijeme: Puno
Radno iskustvo u mjesecima: 12
Vrsta radnog odnosa: Određeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa:
Broj radnih sati u nedjelji: 40
Mjesečna zarada:
Posebna znanja i vještine:
Rad u smjenama: U dvije smjene
Smještaj: Nije obezbijeđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nije obezbijeden
Mjeseci probnog rada:
Provjera radnih sposobnosti: Provjeru vrši poslodavac
Napomena: Mjesto rada: Sportski centar Igalo, Hotel Play

Potreban radnik: Recepcioner
Oglas je objavljen 27-04-2018 Rok za prijavljivanje za konkurs/oglas – 15 dan/a
Naziv zanimanja: SŠS-IV,
SSS-III,
Radno mjesto: Novootvoreno
Broj izvršilaca: 3
Radno vrijeme: Puno
Radno iskustvo u mjesecima: 12
Vrsta radnog odnosa: Određeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa:
Broj radnih sati u nedjelji: 40
Mjesečna zarada:
Posebna znanja i vještine:
Rad u smjenama: U tri smjene
Smještaj: Nije obezbijeđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nije obezbijeden
Mjeseci probnog rada:
Provjera radnih sposobnosti: Provjeru vrši poslodavac
Napomena: Mjesto rada: Sportski centar Igalo, Hotel Play

Potreban radnik: Konobar
Oglas je objavljen 27-04-2018 Rok za prijavljivanje za konkurs/oglas – 15 dan/a
Naziv zanimanja: SŠS-IV,
SSS-III,
Radno mjesto: Novootvoreno
Broj izvršilaca: 2
Radno vrijeme: Puno
Radno iskustvo u mjesecima: 12
Vrsta radnog odnosa: Određeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa:
Broj radnih sati u nedjelji: 40
Mjesečna zarada:
Posebna znanja i vještine:
Rad u smjenama: U dvije smjene
Smještaj: Nije obezbijeđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nije obezbijeden
Mjeseci probnog rada:
Provjera radnih sposobnosti: Provjeru vrši poslodavac
Napomena: Mjesto rada: Sportski centar Igalo, Hotel Play

Potreban radnik: Sobarica
Oglas je objavljen 27-04-2018 Rok za prijavljivanje za konkurs/oglas – 15 dan/a
Naziv zanimanja: Osnovna škola
Radno mjesto: Novootvoreno
Broj izvršilaca: 2
Radno vrijeme: Puno
Radno iskustvo u mjesecima: 12
Vrsta radnog odnosa: Određeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa:
Broj radnih sati u nedjelji: 40
Mjesečna zarada:
Posebna znanja i vještine:
Rad u smjenama: U dvije smjene
Smještaj: Nije obezbijeđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nije obezbijeden
Mjeseci probnog rada:
Provjera radnih sposobnosti: Provjeru vrši poslodavac
Napomena: Mjesto rada: Sportski centar Igalo, Hotel Play

Potreban radnik: Kalkulant-menadžer
Oglas je objavljen 27-04-2018 Rok za prijavljivanje za konkurs/oglas – 15 dan/a
Naziv zanimanja: SŠS-IV,
SSS-III,
Radno mjesto: Novootvoreno
Broj izvršilaca: 1
Radno vrijeme: Puno
Radno iskustvo u mjesecima: 36
Vrsta radnog odnosa: Određeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa:
Broj radnih sati u nedjelji: 40
Mjesečna zarada:
Posebna znanja i vještine: program Garson
Rad u smjenama: U dvije smjene
Smještaj: Nije obezbijeđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nadoknađuje se u potpunosti
Mjeseci probnog rada:
Provjera radnih sposobnosti: Provjeru vrši poslodavac
Napomena: Mjesto rada: Sportski centar Igalo, Hotel Play

Potreban radnik: Menadžer hotela
Oglas je objavljen 27-04-2018 Rok za prijavljivanje za konkurs/oglas – 15 dan/a
Naziv zanimanja: VSS sedmi stepen
Radno mjesto: Novootvoreno
Broj izvršilaca: 1
Radno vrijeme: Puno
Radno iskustvo u mjesecima: 36
Vrsta radnog odnosa: Određeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa:
Broj radnih sati u nedjelji: 40
Mjesečna zarada:
Posebna znanja i vještine: ruski jezik, engleski jezik, program Hotelier
Rad u smjenama: U dvije smjene
Smještaj: Nije obezbijeđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nadoknađuje se u potpunosti
Mjeseci probnog rada:
Provjera radnih sposobnosti: Provjeru vrši poslodavac
Napomena: Mjesto rada: Sportski centar Igalo, Hotel Play

IZVRŠNI/A DIREKTOR/ICA

Oglas je objavljen 18-05-2018 Rok za prijavljivanje za konkurs/oglas – 15 dan/a
Naziv zanimanja: VSS društvenog smjera
Radno mjesto: Novootvoreno
Broj izvršilaca: 1
Radno vrijeme: Puno
Radno iskustvo u mjesecima: 36
Radno iskustvo: Sa radnim iskustvom
Vrsta radnog odnosa: Na određeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa: 48
Broj radnih sati u nedjelji:
Mjesečna zarada:
Posebna znanja i vještine:
Rad u smjenama: Prije podne
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nadoknaduje se u potpunosti
Mjeseci probnog rada:
Provjera radnih sposobnosti: Provjeru vrši poslodavac
Napomena: Pored opštih uslova propisanih Zakonom,kandidati trebaju da ispunjavaju sledeće uslove:
-Visoka stručna sprema- društvene nauke, ekonomski smjer, obima (240 ECTS)
-Najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja i koordinacije iz oblasti sporta
-Lice koje se prijavi na konkurs izvršnog/e direktora/ice Društva, dužno je da uz prijavu za konkurs podnese program rada Društva u naredne četiri godine.

Priložiti sledeću dokumentaciju:
-Prijava sa biografijom
-Diplomu ili ovjerenu kopiju diplome
-Dokaz o radnom iskustvu
-Dokaz ili diploma iz oblasti sporta
-Program rada
-Uvjerenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih
-Uvjerenje da se protiv njega/nje ne vodi krivični postupak
-Uvjerenje da nije kažnjavan/a
-Uvjerenje o zdravstvenom stanju

Prijave na konkurs se podnose neposredno ili na adresu DOO “Sportski centar Igalo”, ul.Put II Dalmatinske brigade bb, 85347 Igalo, u zatvorenoj koverti sa naznakom: “Prijava na konkurs”.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje. Odluka po konkursu biće donijeta u zakonskom roku.
Kontant podaci poslodavca:
Telefon: 031/333-098
Fax: 031/333-098
e-mail:

CV slati na e-mail: hotelplaysport@gmail.com